Schrijf je in

Airco- en VRF-installaties en F-gassen 1 - versneld

vanaf € 5.990,00 (excl. BTW)

Kies startmoment en locatie

Vanaf 7 bijeenkomsten
3 locaties
Wil je in korte tijd onderhoud leren plegen en storingen oplossen aan Airco- en VRF-installaties én je PBNA of STEK-certificaat behalen? Volg dan de ROVC-cursus Airco- en VRF-installaties en F-gassen 1 - versneld!

Omschrijving

Werk jij als storingsmonteur of onderhoudsmonteur en heb je weinig kennis van airco- en VRF-installaties? Dan is de cursus Airco- en VRF-installaties en F-gassen 1 iets voor jou! Tijdens de cursus leer je o.a. de werking begrijpen op basis van schema's en documentatie, testen van de installatie, de basis van het koelkringloopproces kennen voor koelen en verwarmen, metingen uitvoeren om de een juiste werking te beoordelen, inspecteren en advies geven over vervanging of reparatie, oplossen van storingen.

Daarnaast moet je, wanneer je als monteur in de koudetechniek werkt met milieuschadelijke koudemiddelen (CFK's, HCFK's en HFK's). volgens de internationale regelgeving beschikken over een diploma conform de Europese F-gassenverordening. Deze cursus leidt je op voor het benodigde PBNA of- STEK F-gas categorie 1 examen. Als je slaagt voor het examen mag je werkzaamheden uitvoeren aan stationaire en mobiele installaties met een koudemiddelinhoud > 3kg (> 6kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft) volgens F-gassen categorie 1.

Voorkennis
Voor wie is de cursus Airco- en VRF-installaties en F-gassen 1 - versneld?

Werk jij als storingsmonteur of onderhoudsmonteur en heb je weinig kennis van airco- en VRF-installaties? Zou je je daarin willen bekwamen en wil je je F-gassen diploma categorie 1 halen? Dan is de cursus Airco- en VFR-installaties F-gassen 1 versneld bedoeld voor jou. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain.

Voorkennis

Een technische vooropleiding op minimaal mbo-3 niveau of vergelijkbaar is gewenst, met minimaal basiskennis van Aircotechniek. Onze cursus Aircotechniek - basis is eveneens een goede basis.

Inhoud

Inhoud Airco- en VRF-installaties:

 • Begrippen met betrekking tot het koelkringloopproces: verdampen, condenseren, expanderen en comprimeren
 • De koelkringloop en het h- log p-diagram
 • Kennis van koudemiddelen, toepassing en veiligheid
 • De opbouw en werking van verschillende type airco- en VRF-installaties
 • De functie en werking van de verschillende componenten in de binnen- en buitendelen van de installaties
 • Regel- en beveiligingsapparatuur
 • Installaties in bedrijf stellen, op juiste werking controleren en instellen
 • Kennis van klimaataspecten, behaaglijkheid
 • Schema's lezen van airco- en VRF-installaties uit de praktijk
 • Storingzoeken, onderhouds- en servicewerkzaamheden
 • Gebruikmaken van storingsmeldingen en codes bij het oplossen van storingen
 • Gebruikmaken van software voor het uitlezen van procesgegevens bij VRF-systemen
Inhoud F-gassen categorie 1
 • Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
 • Fabricage en montage van koelinstallaties
 • Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
 • Gebruiken van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
 • Lekcontrole
 • Invullen van logboeken en rapportformulieren
 • Installeren en onderhouden van koelsystemen

StudiebelastingDe voorbereiding voor elke les bedraagt gemiddeld 2 uur. In de online leeromgeving staan de vragen, cases en opdrachten klaar. De studiebelasting bedraagt dus 7 lesuren en gemiddeld 2 uur voorbereiding per lesdag.

Practicum
Practicum tijdens de cursus Airco- en VRF-installaties en F-gassen 1 - versneld

De exacte practicumdata en locaties vind je in het rooster onder het kopje Startdata & Locaties.

Airco- en VRF-systemen, opbouw en werking (2 dagdelen)
 • Testen werking controleren van van singel-, multisplitsystemen en VRF-systemen, herkenning van componenten in het buitendeel
 • Oefenen in schemalezen en begrijpen van het koelkringloopproces
 • Uitvoeren van metingen, meet- inspectierapport invullen en deze vertalen naar een h-log p-diagram
Inspectie en storingzoeken (2 dagdelen)
 • Inspectie uitvoeren, metingen verrichten, nulmeting uitvoeren
 • Herkennen, lokaliseren en oplossen van storingen
 • Gebruikmaken van koeltechnisch gereedschap, schema’s, handleidingen en logboeken
F-gassen categorie 1
 • Uitvoeren van inspectie aan diverse koeltechnische installaties
 • Uitvoeren en handelingen met koudemiddelen zoals aansluiten meterset, leeghalen, vullen en indirecte lektest uitvoeren
 • Hardsolderen van leidingen
Afronding
Afronding van de cursus Airco- en VRF-installaties en F-gassen 1 - versneld

Deze cursus wordt met een examen afgerond. Dit examen kan via PBNA of via STEK afgenomen worden. Deze keuze is volledig aan jou.

Let op: volg je de cursus via ROVC, schrijf je dan in voor het examen op de locatie in Ede.

Schrijf je in!